ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,900
รหัสทัวร์ 2000271
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหานครมิลาน
  • เมืองเวนิส
  • เมืองเซอร์แมท
  • ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • ปราสาทชิลยอง
  • เมืองเวเว่ย์
  • ลูเซิร์น
  • พิชิตเขากลาเซียร์ 3000


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้ HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่า
3 เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า
4 มิลาน – เซอร์แมท – แทซ ELITE หรือเทียบเท่า
5 แทซ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่า
6 โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
7 ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 17 Mar 2020 45,900 5,900 45,900 45,900 จอง
จอง
01 - 07 May 2020 46,900 6,900 46,900 46,900 จอง
จอง
20 - 26 May 2020 46,900 6,900 46,900 46,900 จอง
จอง
18 - 24 Jun 2020 46,900 6,900 46,900 46,900 จอง
จอง
22 - 28 Jul 2020 46,900 6,900 46,900 46,900 จอง
จอง