fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ฮิเมจิ คิตตี้ชินคันเซน

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,900
รหัสทัวร์ 2000238
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen“
  • คิโนซากิ ออนเซ็น
  • นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ
  • หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
  • เมืองเก่าคุราชิกิ
  • ปราสาทฮิเมจิ
  • ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ & ชินไซบาชิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XW112/ 23.40 – 07.10)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – คิโนซากิ ออนเซ็น KINUSAKI ONSEN หรือเทียบเท่า
3 โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ HIMEJI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ร้านจำหน่ายของฝาก – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ KANSAI AIRPOR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/ 08.30 – 12.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 23 Feb 2020 29,900 7,900 0 29,900 28,900 จอง
จอง
22 - 26 Feb 2020 29,900 7,900 0 29,900 28,900 จอง
จอง
28 Feb - 03 Mar 2020 29,900 7,900 0 29,900 28,900 จอง
จอง
04 - 08 Mar 2020 31,900 7,900 0 31,900 30,900 จอง
จอง