fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สกี วินเทอร์ เที่ยวเต็ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,900
รหัสทัวร์ 2000228
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
  • ชมปราสาทโอซาก้า
  • เที่ยวเมืองเกียวโต
  • กิจกรรมลานสกี
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ ชิบูย่า
  • ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • โอไดบะ
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • เมนูขาปูยักษ์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59 – 07.20 )
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
4 กิจกรรมลานสกี (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี – ชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30 – 22.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 17 Feb 2020 47,900 8,900 0 47,900 47,900 จอง
จอง
21 - 26 Feb 2020 47,900 8,900 0 47,900 47,900 จอง
จอง
28 Feb - 04 Mar 2020 47,900 8,900 0 47,900 47,900 จอง
จอง
06 - 11 Mar 2020 49,900 8,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
13 - 18 Mar 2020 49,900 8,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง