fbpx

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ 2000222
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ลั่วหยาง
  • วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู
  • ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง
  • ผาหินแกะสลักหลงเหมิน– ศาลเจ้ากวนอู
  • วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
  • พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
  • ผ่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆัง 
  • ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง -กำแพงเมืองซีอาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่า
2 ซีอาน – ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงกังฟู – ประตูเมืองลี่จิง – ถนนโบราณชิงหมิง Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเท่า
3 ลั่วหยาง – ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า Grand Palace Hotel หรือเทียบเท่า
4 เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่า
5 กำแพงเมืองซีอาน – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 17 Feb 2020 24,900 4,000 0 24,900 24,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 25,900 4,000 0 25,900 25,900 จอง
จอง