fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,900
รหัสทัวร์ 2000204
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง 
  • ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง
  • พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
  • หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก – ช้อปปิ้งซานหลี่ถุน 
  • ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน
  • ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ )
  • ศูนย์ยาบัวหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้น)
  • วัดลามะ – ศูนย์ผีซี๊ยะ – ตลาดหงเฉียว


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.)
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ไข่มุก-ช้อปปิ้งซานหลี่ถุน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน –ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ )-ศูนย์ยาบัวหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้น) HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดลามะ –ศูนย์ผีซี๊ยะ- ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 21 Jan 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
14 - 18 Feb 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง