ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 2000136
สายการบิน Air China / CA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
  • เกาะผู่โถวซาน
  • ล่องทะเลสาบซีหู
  • วัดพระหยกขาว
  • Starbucks Roastery Roastery
  • เสี่ยวหลงเปา


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00)
2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – หนิงปอ NINGBO JIALE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองหนิงปอ
3 หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย HANGZHOU LIANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม –ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์ HOLIDAY INN EXPRESS HONGQIAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 23.15-02.25+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 09 Mar 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
23 - 27 Apr 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
07 - 11 May 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
21 - 25 May 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
28 May - 01 Jun 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
18 - 22 Jun 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
25 - 29 Jun 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง