ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH

ราคาเริ่มต้น ฿ 63,900
รหัสทัวร์ 2000132
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
  • กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
  • เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา
  • ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเท่า
3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเท่า
4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
6 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า
7 ซูริค – สนามบิน
8 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 15 Apr 2020 75,900 6,900 0 75,900 75,900 จอง
จอง
05 - 12 May 2020 63,900 6,900 0 63,900 63,900 จอง
จอง
27 May - 03 Jun 2020 63,900 6,900 0 63,900 63,900 จอง
จอง