fbpx

ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี AMAZING TIME IN EAST EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 44,900
รหัสทัวร์ 2000087
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย / เชก / สโลวัก / ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท
  • ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ
  • ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราสาทปราก
  • บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์
  • พระราชวังเชินบรุนน์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า
3 ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
4 ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
5 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
6 บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
7 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
8 โดฮา – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 27 Feb 2020 44,900 6,900 0 44,900 44,900 จอง
จอง
05 - 12 Mar 2020 44,900 6,900 0 44,900 44,900 จอง
จอง
21 - 28 Mar 2020 44,900 6,900 0 44,900 44,900 จอง
จอง