ทัวร์เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 6 WONDER COUNTRIES

ราคาเริ่มต้น ฿ 76,900
รหัสทัวร์ 2000084
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ เบลเยี่ยม / เยอรมนี / ฝรั่งเศส / ลิกเตนสไตน์ / สวิตเซอร์แลนด์ / อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บรัสเซลส์ – โคโลญจ์– แฟรงก์เฟิร์ต
  • ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
  • หมู่บ้านริคเวียร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร์
  • ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ
  • ซุก – ลูเซิร์น – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน
  • ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
10 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – โคโลญ LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า
3 โคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก BEST WESTERN HOTEL LUDWIGSHAFEN หรือเทียบเท่า
4 ไฮเดลเบิร์ก – หมู่บ้านริคเวียร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร์ MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า
5 กอลมาร์ – ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น LUITPOLDPARK-HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ – ซุก PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเท่า
7 ซุก – ลูเซิร์น – เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
8 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่า
9 มิลาน – สนามบิน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 17 Apr 2020 76,900 11,900 0 76,900 76,900 จอง
จอง