fbpx

ทัวร์เกาหลี Snow Beautiful

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ 2000082
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 3N
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อินชอน – เกาะนามิ –ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี
  • สกีรีสอร์ท – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park
  • ช้อปปิ้งทงแดมุน – พระราชวังเคียงบกกุง
  • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
  • Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
  • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก
  • Trick Eyes Museum +Ice Museum
  • ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55)
2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สกีรีสอร์ท VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park – ช้อปปิ้งทงแดมุน INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes Museum +Ice Museum – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)
6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 11 Feb 2020 24,900 8,900 0 24,900 24,900 จอง
จอง
07 - 12 Feb 2020 24,900 8,900 0 24,900 24,900 จอง
จอง
19 - 24 Feb 2020 23,900 8,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
20 - 25 Feb 2020 23,900 8,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
04 - 09 Mar 2020 23,900 8,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
18 - 23 Mar 2020 23,900 8,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
27 Mar - 01 Apr 2020 23,900 8,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง