fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AOMORI YAMAGATA FUKUSHIMA PREMIUM

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900
รหัสทัวร์ 2000079
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เซนได – เมืองมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ
  • เมืองฮิราซูมิ – ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานามากิ
  • เมืองฮาจิมันไต – ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)
  • ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ
  • เมืองยามากะตะ – กินซัง ออนเซ็น – เมืองซาโอะ
  • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – เมืองไอสุ วาคามัทสุ
  • ปราสาทสึรุกะ – เมืองคิตากาตะ
  • เดินเล่นชมเมืองคิตากาตะ  – หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ
  • หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ – เซนได – เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ – ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)
2 เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานามากิ ROUTE INN YAHABA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) APPI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น YAMAGATA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - เมืองไอสุ วาคามัทสุ - ปราสาทสึรุกะ - เมืองคิตากาตะ - เดินเล่นชมเมืองคิตากาตะ SANKYO FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ - เซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
7 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 18 Mar 2020 54,900 9,900 0 54,900 52,900 จอง
จอง
19 - 25 Mar 2020 54,900 9,900 0 54,900 52,900 จอง
จอง
26 Mar - 01 Apr 2020 54,900 9,900 0 54,900 52,900 จอง
จอง