fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER

ราคาเริ่มต้น ฿ 51,900
รหัสทัวร์ 2000078
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 ตืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ – เมืองฮิไรซูมิ
  • ล่องเรือเกบิเค – เมืองฮานามากิ – เมืองฮาจิมันไต
  • ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)
  • ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ
  • เมืองยามากะตะ – กินซัง ออนเซ็น – เมืองเซนได
  • ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ – อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ย่านอิจิบันโจ – เซนได


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1)
2 เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิไรซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานามากิ HANAMAKI ONSEN หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) KOMAGATAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองเซนได - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 - 29 Mar 2020 51,900 9,900 0 51,900 49,900 จอง
จอง
07 - 12 Apr 2020 52,900 9,900 0 52,900 50,900 จอง
จอง