ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก We Go To Russia

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900
รหัสทัวร์ 2000077
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN
  • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – เมืองปีเตอร์ฮอฟ
  • พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
  • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  • พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – ซาร์กอส
  • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
  • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  – จัตุรัสแดง
  • วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  • วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ละครสัตว์ – IZMAILOVO MARKET
  • พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
2 มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า
4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - (บินภายใน) กรุงมอสโคว์ HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
5 ซาร์กอส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
6 มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์ HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า
7 IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 16 Apr 2020 79,900 5,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง