fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ ชอปเพลิน

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000073
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวเมืองเกียวโต
  • ชมปราสาทโอซาก้า
  • ชมซากุระ สวนอุเอโนะ
  • ภูเขาไฟฟูจิ
  • วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ
  • โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
  • เมนูขาปูยักษ์
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.15 – 06.25 )
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 23 Mar 2020 49,900 8,900 0 49,900 47,900 จอง
จอง
20 - 25 Mar 2020 55,900 8,900 0 55,900 53,900 จอง
จอง
25 - 30 Mar 2020 50,900 8,900 0 50,900 48,900 จอง
จอง
03 - 08 Apr 2020 55,900 8,900 0 55,900 53,900 จอง
จอง