ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 2000063
สายการบิน Air China / CA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง
  • วัดลามะยงเหอกง -กายกรรมปักกิ่ง – ศูนย์ไข่มุก
  • พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ –หอฟ้าเทียนถาน
  • Beijing 3D Gallery -ถนนหวังฝู่จิ่ง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ
  • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน-ศูนย์หยก
  • ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง
  • ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20)
2 ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-กายกรรมปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – Beijing 3D Gallery -หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฝู่จิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซ๊ย – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(CA979/19.35 – 23.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 11 Feb 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
20 - 24 Feb 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 24,900 4,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 24,900 4,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
23 - 27 Apr 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
30 Apr - 04 May 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
08 - 12 May 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
14 - 18 May 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
21 - 25 May 2020 17,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
12 - 16 Jun 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
19 - 23 Jun 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง
25 - 29 Jun 2020 16,900 4,000 0 19,900 19,900 จอง
จอง