ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี IDEAL EAST EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900
รหัสทัวร์ 2000062
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก | คุทนา ฮอร่า
  • เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท | คาร์โลวี วารี
  • พระราชวังเชินบรุนน์ | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | มิวนิค


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง SENATOR หรือเทียบเท่า
3 เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
4 บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
5 บราติสลาวา – คุทนาฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – ปราก INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
6 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จัตุรัสเมืองเก่า INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
7 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า
8 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ฟุสเซน LUITPOLDPARK หรือเทียบเท่า
9 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค AZIMUT MUNICH หรือเทียบเท่า
10 มิวนิค – สนามบิน
11 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 21 Apr 2020 79,900 11,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง