ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ 2000057
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • แฟรงค์เฟิร์ต  | สตารส์บูร์ก | กอลมาร์
  • ลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ | ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – สตารส์บูร์ก 7HOTEL & FITNESS หรือเทียบเท่า
3 สตารส์บูร์ก – ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลูเซิร์น IBIS STYLE LUZERN หรือเทียบเท่า
4 ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ดิจอง MERCURE DIJON หรือเทียบเท่า
5 ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารีส HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้ง HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
7 ซูริค – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 12 Apr 2020 69,900 9,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง
11 - 18 Apr 2020 69,900 9,000 0 69,900 69,900 จอง
จอง
13 - 20 Apr 2020 69,900 9,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง
01 - 08 May 2020 55,900 9,900 0 55,900 55,900 จอง
จอง