ทัวร์เชค ออเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 2000036
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เชค ออเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราก | คาร์โลวี วารี |เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท
  • มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี HOTEL DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า
3 ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค SPA VITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เชสกี้ บูดาโจวิค – อิงก็อลชตัท - Outlet – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า
5 มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา พัก SENATOR หรือเทียบเท่า
6 เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
7 บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
8 กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 11 Mar 2020 45,900 5,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง
22 - 30 Apr 2020 46,900 7,900 0 46,900 46,900 จอง
จอง
12 - 20 May 2020 45,900 7,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง
09 - 17 Jun 2020 45,900 7,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง