ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 41,900
รหัสทัวร์ 2000023
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิลาน
  • เซอร์แมท
  • เจนีวา
  • โลซานน์
  • เบิร์น
  • อินเทอร์ลาเกน
  • เมืองซุก
  • ยอดเขาริกิ
  • ลูเซิร์น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –ไต้หวัน
2 ไต้หวัน - มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่า
3 ลูเซิร์น – เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
4 อินเทอร์ลาเกน - เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ HOTEL B&B LULLY หรือเทียบเท่า
5 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน BEST WESTERN HOTEL GOLDENMILE หรือเทียบเท่า
6 มิลาน - สนามบิน
7 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 26 ก.พ. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
3 – 9 มี.ค. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
10-16 มี.ค. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
17-23 มี.ค. 63 41,900 4,900 จอง
จอง
7-13 เม.ย. 63 52,900 6,900 จอง
จอง
9-15 เม.ย. 63 53,900 6,900 จอง
จอง
23 – 29 เม.ย. 63 46,900 6,900 จอง
จอง
7 – 13 พ.ค. 63 46,900 6,900 จอง
จอง
28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 46,900 6,900 จอง
จอง
4-10 มิ.ย. 63 46,900 6,900 จอง
จอง
23-29 มิ.ย. 63 46,900 6,900 จอง
จอง