fbpx

ทัวร์จีน เทศกาลปีใหม่ หนีห่าวเป่ยจิง กำแพงหมื่นลี้ ตำหนักรักกู้กง

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 1903469
สายการบิน Hainan Airlines / HU
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
  • พระราชวังกู้กง
  • หอฟ้าเทียนถาน
  • พระราชวังฤดูร้อน
  • นั่งสามล้อซอยหูถง
  • ย่านซานหลี่ถุน
  • ถนนโบราณหนาน
  • โหลวกู่เซียง
  • เป็ดปักกิ่ง
  • สุกี้มองโกล


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7996 : 01.35-07.20 )
2 ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 พระราชวังฤดูร้อน-นั่งสามล้อซอยหง –ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง - ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7995 : 20.15-23.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 21-24 พ.ย.62 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 27-30 พ.ย.62 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 04-07 ธ.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 05-08 ธ.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 19-22 ธ.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 27-30 ธ.ค.62 16,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 28-31 ธ.ค.62 16,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 29ธ.ค.62- 01 ม.ค.63 17,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 09-12 ม.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 16-19 ม.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 13-16 ก.พ.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 20-23 ก.พ.63 13,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 26-29 ก.พ.63 12,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 05-08 มี.ค.63 13,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 12-15 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 19-22 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 20-23 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 26-29 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง
วันที่ 27-30 มี.ค.63 14,900 3,000 จอง
จอง