fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ สุดเลิฟ…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 1903415
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครโฮจิมินห์
 • ทะเลทรายแดง
 • ทะเลทรายขาว
 • ลำธารนางฟ้า
 • น้ำตกดาตันลา
 • พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
 • วัดตั๊กลัม
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม
 • บ้านเพี้ยน
 • ถนนคนเดินเมืองดาลัด
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • โบสถ์นอร์ทเธอดาม
 • วัดเทียนเฮา
 • ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
 • ตลาดเบนถัน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห์ (สนามบินเตินเซินเญิ้ต) - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า (DD3210 : 07.35-09.05) Peace Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่มุยเน่ 1 คืน
2 เมืองมุยเน่ - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา (นั่งรถราง) - พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าเตวียนลัม - วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด Dragon King Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ดาลัด 1 คืน
3 เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นครโฮจิมินห์ - ถนนคนเดิน - ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ Happy Life Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน
4 นครโฮจิมินห์ - ทำเนียบอิสรภาพ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน - สนามบินเตินเซินเญิ้ต - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (DD3219 : 20.45-22.25)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 63 10,999 4,500 จอง
จอง
วันที่ 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 06 - 09 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 07 - 10 ก.พ. 63 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 09 - 12 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 13 - 16 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 14 - 17 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 16 - 19 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 20 - 23 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 21 - 24 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 05 - 08 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 06 - 09 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 08 - 11 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 12 - 15 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 13 - 16 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 15 - 18 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 19 - 22 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 20 - 23 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 63 9,999 3,500 จอง
จอง