ทัวร์เวียดนามใต้ สุดว้าว..สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก มุยเน่ ดาลัด โฮจิมินห์+อุโมงค์กู๋จี

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 1903414
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครโฮจิมินห์
 • ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • Datalla Water Fall
 • วังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • ทะเลทรายขาว
 • ทะเลทรายแดง
 • Fairly Stream
 • อุโมงค์กู๋จี
 • วัดเทียนเฮา
 • ตลาดเบนถัน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์(สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ )- โฮจิมินห์- ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์-ดาลัด(DD3210 : 07.35 -09.15 ) NGOC PHAT HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด
2 ดาลัด-Datalla Water Fall(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า-ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋- สวนดอกไม้เมืองหนาว-มุยเน่ TIEN DAT RESORT (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่มุยเน่ 1 คืน
3 มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-นครโฮจิมินห์ LE DUY HOTEL(ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน
4 นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (DD 3219 : 20.45-22.15 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 08-11 พ.ย.62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 14-17 พ.ย.62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 17-20 พ.ย.62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 22-25 พ.ย.62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 05-08 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 08-11 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 13-16 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 22-25 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 27-30 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
วันที่ 29 ธ.ค-01 ม.ค. 62 13,999 3,500 จอง
จอง