fbpx

ทัวร์จีน (ทัวร์ปีใหม่63)เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 1903399
สายการบิน China Southern Airlines / CZ
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ
  • หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
  • ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว
  • ช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET
  • ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
  • หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
  • STARBUCK RESERVE ROASTERY
  • วัดหลงหัว-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
  • ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) –หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง -ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET HANGZHOU LILY HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
3 หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE ROASTERY SHANGHAI XIDI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์หยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-18 พ.ย.62 9,999 3,500 จอง
จอง
17-20 พ.ย.62 7,999 3,500 จอง
จอง
24-27 พ.ย.62 8,999 3,500 จอง
จอง
29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 9,999 3,500 จอง
จอง
01-04 ธ.ค.62 8,999 3,500 จอง
จอง
13-16 ธ.ค.62 9,999 3,500 จอง
จอง
15-18 ธ.ค.62 7,999 3,500 จอง
จอง
20-23 ธ.ค.62 9,999 3,500 จอง
จอง
29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999 3,500 จอง
จอง
03-06 ม.ค.63 9,999 3,500 จอง
จอง
05-08 ม.ค.63 8,999 3,500 จอง
จอง
17-20 ม.ค.63 9,999 3,500 จอง
จอง
31ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999 3,500 จอง
จอง
16-19 ก.พ.63 7,999 3,500 จอง
จอง
28ก.พ.-02 มี.ค.63 8,999 3,500 จอง
จอง
06-09 มี.ค.63 9,999 3,500 จอง
จอง
08-11 มี.ค.63 9,999 3,500 จอง
จอง
13-16มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
20-23 มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง
22-25 มี.ค.63 10,999 3,500 จอง
จอง