fbpx

ทัวร์จีน(ทัวร์ปีใหม่63) ซีอาน Once in Xian

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 1903375
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • *ไม่ลงร้านช้อป
 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้
 • กำแพงเมืองซีอาน
 • โชว์ราชวงศ์ถัง
 • วัดลามะ
 • พิพิธภัณฑ์ซีอาน
 • จัตุรัสหอกลองหอระฆัง
 • อิสระช้อปปิ้งถนนมุสลิม
 • วัดชิงหลง
 • ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)(FD588:09.50-14.35) –เจดีย์ห่านป่าใหญ่ Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-กำแพงเมืองซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 วัดลามะ-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนมุสลิม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 วัดชิงหลง – ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 22,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 31 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 21,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 07-10 ก.พ. 63 19,900 3,500 จอง
จอง
วันที่ 13-16 มี.ค. 63 18,900 3,500 จอง
จอง