fbpx

ทัวร์ไต้หวัน (ทัวร์ปีใหม่63)เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 1903285
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ไถจง
 • ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป
 • เย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • COSMETIC
 • ตึกไทเป 101
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
06 - 09 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
08 - 11 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
10 - 13 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
13 - 16 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
17 - 20 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
20 - 23 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
22 - 25 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
24 - 27 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
26 - 29 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
27 - 30 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
28 - 31 ต.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
01 - 04 พ.ย. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
02 - 05 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
03 - 06 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
04 - 07 พ.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
05 - 08 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
06 - 09 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
07 - 10 พ.ย. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
08 - 11 พ.ย. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
09 - 12 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
10 - 13 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
11 - 14 พ.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
12 - 15 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
13 - 16 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
14 - 17 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
15 - 18 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
16 - 19 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
17 - 20 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
18 - 21 พ.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
19 - 22 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
20 - 23 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
21 - 24 พ.ย. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
22 - 25 พ.ย. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
23 - 26 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
24 - 27 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
25 - 28 พ.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
26 - 29 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
27 - 30 พ.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
01 - 04 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
02 - 05 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
03 - 06 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
04 - 07 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
05 - 08 ธ.ค. 62 15,999 4,500 จอง
จอง
06 - 09 ธ.ค. 62 15,999 4,500 จอง
จอง
07 - 10 ธ.ค. 62 15,999 3,500 จอง
จอง
08 - 11 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
09 - 12 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
10 - 13 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
11 - 14 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
12 - 15 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
13 - 16 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
14 - 17 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
15 - 18 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
16 - 19 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
17 - 20 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
18 - 21 ธ.ค. 62 11,999 3,500 จอง
จอง
19 - 22 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
20 - 23 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
21 - 24 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
22 - 25 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
23 - 26 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
24 - 27 ธ.ค. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
25 - 28 ธ.ค. 62 12,999 3,500 จอง
จอง
26 - 29 ธ.ค. 62 17,999 5,500 จอง
จอง
27 - 30 ธ.ค. 62 18,999 5,500 จอง
จอง
28 - 31 ธ.ค. 62 18,999 5,500 จอง
จอง
29 ธ.ค. - 01 ม.ค 63 18,999 5,500 จอง
จอง
30 ธ.ค. - 02 ม.ค 63 18,999 5,500 จอง
จอง
31 ธ.ค. - 03 ม.ค 63 17,999 5,500 จอง
จอง
01 - 04 ม.ค. 63 10,999 3,500 จอง
จอง
02 - 05 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
03 - 06 ม.ค. 63 12,999 3,500 จอง
จอง
04 - 07 ม.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
05 - 08 ม.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
06 - 09 ม.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
07 - 10 ม.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง
08 - 11 ม.ค. 63 11,999 3,500 จอง
จอง