fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น(ทัวร์ปีใหม่63) คารุยซาว่า เติมความสุข ปีใหม่

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903210
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หอระฆังโทคิโนะคาเนะ
  • เมืองคุซาสึ
  • พิธีกวนน้ำ ยุโมมิ
  • คารุยซาว่า เอาท์เลท
  • สวนสตรอว์เบอร์รี
  • วัดอาซากุสะ
  • โอไดบะ
  • ชินจูกุ
  • พักโตเกียว 2 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 / 22.30-06.20+1)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - เมืองคุซาสึ – พิธีกวนน้ำ ยุโมมิ - คารุยซาว่า KARUIZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาท์เลท – ชิชิบุ - สวนสตรอว์เบอร์รี - อิออน มอลล์ นาริตะ - โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ – อควาซิตี้ – ชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพ (TG643 / 11.45-17.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 28 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 49,900 8,900 จอง
จอง