fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หิมะ ฮาเฮ

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ 1903208
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสหิมะบนลานสกี
  • วัดอาซากุสะ
  • ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้วัดนาริตะ
  • ปูยักษ์   ออนเซน


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 / 02.45-10.25)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กิจกรรมชงชา - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 กิจกรรม ณ ลานสกี - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี - หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ - ชินจูกุ - ห้างไดเวอร์ ซิตี้ (กันดั้มยักษ์) - อควาซิตี้ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62 30,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 19-23 ธ.ค. 62 30,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 20-24 ธ.ค. 62 30,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 09-13 ม.ค. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 10-14 ม.ค. 63 26,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 15-19 ม.ค. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 17-21 ม.ค. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 22-26 ม.ค. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 24-28 ม.ค. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63 27,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 05-09 ก.พ. 63 30,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 06-10 ก.พ. 63 31,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 07-11 ก.พ. 63 31,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 28,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63 28,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 28,900 7,900 จอง
จอง
วันที่ 05-09 มี.ค. 63 30,900 7,900 จอง
จอง