fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1903188
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
  • เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
  • กิจกรรมลานสกี
  • คลองโอตารุ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • เมนูปู 3 ชนิด
  • เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1)
2 ซัปโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – แช่น้ำธรรมชาติ SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์แมวน้ำหรือพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – อิออน อาซาฮิกาว่า ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมนูปู 3 ชนิด T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจำหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.00-15.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 18-23 ก.พ.63 49,900 8,900 จอง
จอง
วันที่ 21-26 ก.พ. 63 49,900 8,900 จอง
จอง