fbpx

ทัวร์พม่า (ปีใหม่ 63) มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 1902518
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์   วัดกุโสดอ   พระราชวังมัณฑะเลย์
  • ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์   สะพานไม้สักอูเบง   ตลาดยองอู   วัดอนันดา
  • ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน   วิหารธรรมยังยี   เจดีย์ชเวสิกอง
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG709 : 11.50-13.20)-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว)
2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว)
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์ Victoria Palace
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 12 ส.ค. 62 13,999 4,500 จอง
จอง
29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 12,999 4,500 จอง
จอง
12ก.ย. 62- 15 ก.ย. 62 12,999 4,500 จอง
จอง
19ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 4,500 จอง
จอง
26ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 4,500 จอง
จอง
03ต.ค.62 - 03ต.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
11ต.ค.62 – 14 ต.ค.62 15,888 4,500 จอง
จอง
24ต.ค.62 – 27ต.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
01พ.ย.62 - 04พ.ย.62 14,888 4,500 จอง
จอง
07พ.ย.62 - 10พ.ย.62 14,888 4,500 จอง
จอง
14พ.ย.62 - 17พ.ย.62 14,888 4,500 จอง
จอง
21พ.ย.62 - 24พ.ย.62 14,888 4,500 จอง
จอง
22พ.ย.62 - 25พ.ย.62 14,888 4,500 จอง
จอง
28พ.ย.62 – 01ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
29พ.ย.62 – 02ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
05ธ.ค.62 - 08ธ.ค.62 15,888 4,500 จอง
จอง
07ธ.ค.62 - 10ธ.ค.62 15,888 4,500 จอง
จอง
12ธ.ค.62 - 15ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
13ธ.ค.62 - 16ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
19ธ.ค.62 - 16ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
20ธ.ค.62 - 22ธ.ค.62 14,888 4,500 จอง
จอง
29ธ.ค.62 – 01ม.ค.63 17,888 4,500 จอง
จอง