ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 1902516
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หงสาวดี   เจดีย์ชเวมอร์ดอร์   พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระนอนชเวตาเลียว   เจดีย์ไจ๊ปุ่น   พระนอนตาหวาน   เจดีย์ชเวดากอง
  • เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)   เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
  • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต   วัดพระหินอ่อน   พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์ชเวดากอง
  • แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสกเมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2 ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า)-พระไผเลื่อน-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview
3 เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 9,999 3,500 จอง
จอง
06 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
07 ก.ย. 62 - 09 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 3,500 จอง
จอง
04 ต.ค. 62 – 06 ต.ค.62 10,999 3,500 จอง
จอง
05 ต.ค. 62 – 07 ต.ค.62 10,999 3,500 จอง
จอง
13 ต.ค. 62 – 15 ต.ค.62 11,999 3,500 จอง
จอง
18 ต.ค. 62 – 20 ต.ค.62 10,999 3,500 จอง
จอง