ทัวร์ยุโรป (ปีใหม่63) ULTIMATE EASTERN EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,888
รหัสทัวร์ 1902440
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ปราสาทปราก
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • เชสกี้ ครุมลอฟ
  • ฮัลสตัท


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-20 พ.ย. 6246,8884,900จอง
จอง
27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 6246,8884,900จอง
จอง
3-10 ธ.ค. 6246,8884,900จอง
จอง
29 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 6361,9006,900จอง
จอง
30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 6361,9006,900จอง
จอง