ทัวร์ยุโรป THE RHYTHM OF EAST EUROPE

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,900
รหัสทัวร์ 1902433
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • เวียนนา
 • บูดาเปสต์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บราติสลาวา
 • คุทนาฮอร่า
 • โบสถ์โครงกระดูก
 • ปราก
 • สะพานชาร์ล
 • เชสกี้ครุมลอฟ
 • ฮัลสตัท
 • ฟุสเซ่น
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-29 ก.ค. 6272,90010,500จอง
จอง
4-14 ส.ค. 6265,90010,500จอง
จอง
6-16 ก.ย. 6265,90010,500จอง
จอง
11-21 ต.ค. 6265,90010,500จอง
จอง
18-28 ต.ค. 6265,90010,500จอง
จอง
29 พ.ย.-09 ธ.ค. 6265,90010,500จอง
จอง