fbpx

ทัวร์จีน (ปีใหม่63) MPRESSION IN KUNMING LIJIANG

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ 1902396
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
  • เมืองโบราณลี่เจียง – วัดหยวนทง – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-12 ส.ค. 62 20,888 5,000 จอง
จอง
14-18 ส.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
01-05 ก.ย. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
12-16 ก.ย. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
10-14 ต.ค. 62 20,888 5,000 จอง
จอง
17-21 ต.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
19-23 ต.ค. 62 20,888 5,000 จอง
จอง
06-10 พ.ย. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
09-13 พ.ย. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
20-24 พ.ย. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
29 พ.ย. -03 ธ.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
01-05 ธ.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
04-08 ธ.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
10-14 ธ.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
18-22 ธ.ค. 62 19,888 5,000 จอง
จอง
25-29 ธ.ค. 62 24,888 5,000 จอง
จอง
27-31 ธ.ค. 62 24,888 5,000 จอง
จอง
30 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63 25,888 5,000 จอง
จอง