ทัวร์ยุโรป (ปีใหม่63) THE ROMANTIC 7 COUNTIRES

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ 1902368
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • ปราก
  • ทิทิตเซ่
  • ฮัลสตัท
  • ลูเซิร์น
  • มิลาน


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-22 ก.ย. 6255,9008,500จอง
จอง
3-12 พ.ย. 6255,9006,900จอง
จอง
8-17 พ.ย. 6255,9006,900จอง
จอง
17-26 พ.ย. 6255,9006,900จอง
จอง
27 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค.6369,90011,900จอง
จอง
29 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 6369,90011,900จอง
จอง