ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค (ปีใหม่63) Enjoy East Europe

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,900
รหัสทัวร์ 1902365
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา
  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • ปราก
  • คลุมลอฟ
  • ฮัลสตัท


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – Outlet – บราติสลาวา HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – เวียนนา – หมู่บ้านกรินซิ่ง SENATOR หรือเทียบเท่า
7 เวียนนา – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
8-15 พ.ย. 62 55,900 5,900 จอง
จอง
15 -22 พ.ย. 62 55,900 5,900 จอง
จอง
22 – 29 พ.ย. 62 53,900 5,900 จอง
จอง
20-27 ธ.ค. 62 62,900 5,900 จอง
จอง
28 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 62,900 9,900 จอง
จอง
11-18 ม.ค. 63 46,900 5,900 จอง
จอง
3-10 ก.พ. 63 46,900 5,900 จอง
จอง
17-24 ก.พ. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
10-17 มี.ค. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
19-26 มี.ค. 63 49,900 5,900 จอง
จอง
2-9 พ.ค.62 52,900 6,900 จอง
จอง
8-15 พ.ค. 63 52,900 6,900 จอง
จอง
22-29 พ.ค. 63 52,900 6,900 จอง
จอง
5-12 มิ.ย. 63 52,900 6,900 จอง
จอง
19-26 มิ.ย.63 52,900 6,900 จอง
จอง
28 มิ.ย.-5 ก.ค.63 52,900 6,900 จอง
จอง