fbpx

ทัวร์โปรตุเกส NORTH TO SOUTH เหนือจรดใต้

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,900
รหัสทัวร์ 1902358
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ โปรตุเกส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปอร์โต้
  • โกอิมบรา
  • ฟารู
  • ซินทรา
  • ฟาติมา
  • กิมาไรส์
  • พระราชวังเปนา
  • ลิสบอน


เงื่อนไขการจอง


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-25 ก.ย. 62 49,900 8,900 จอง
จอง
2-9 ต.ค. 62 49,900 8,900 จอง
จอง
6-13 พ.ย. 62 47,900 6,900 จอง
จอง
27 พ.ย.– 4 ธ.ค. 62 47,900 6,900 จอง
จอง