ทัวร์ยุโรป (ปีใหม่63) ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี WONDERFUL ROMANCE

ราคาเริ่มต้น ฿ 66,900
รหัสทัวร์ 1902355
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา
  • ฮัลสตัท
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ยอดเขาจุงฟราวด์
  • เกาะเวนิส
  • ปิซ่า
  • โรม


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า
3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค AZIMUT หรือเทียบเท่า
4 มิวนิค –โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเก้น CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
6 อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงฟราวด์– มิลาน KLIMA HOTEL FIERA หรือเทียบเท่า
7 มิลาน – เวนิส – เมสเตร้ DELFINO MESTRE หรือเทียบเท่า
8 เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า GALILEI หรือเทียบเท่า
9 ปิซ่า – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า
10 โรม – สนามบิน
11 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 26 ต.ค. 62 74,900 9,500 จอง
จอง
26 ต.ค. – 05 พ.ย. 62 74,900 9,500 จอง
จอง
30 พ.ย. – 10 ธ.ค. 62 72,900 10,500 จอง
จอง
07 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 62 72,900 10,500 จอง
จอง
25 ธ.ค.62 – 04 ม.ค. 63 82,900 16,900 จอง
จอง
8-18 ก.พ. 63 66,900 8,900 จอง
จอง
4-14 มี.ค. 63 66,900 8,900 จอง
จอง
10-20 เม.ย. 63 86,900 7,900 จอง
จอง
6-16 พ.ค. 63 73,900 7,900 จอง
จอง
20-30 พ.ค. 63 73,900 7,900 จอง
จอง
19-29 มิ.ย.63 73,900 7,900 จอง
จอง