fbpx

ทัวร์รัสเซีย (ปีใหม่63) มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900
รหัสทัวร์ 1902004
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
  • ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้   พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ   พระราชวังแคทเธอรีน
  • มหาวิหารเซนท์ไอแซค   เข้าชมโบสถ์หยดเลือด   ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
  • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส   พระราชวังเครมลิน   ละครสัตว์
  • พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่   จตุรัสแดง   วิหารเซนท์บาซิล   มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ DELTA
2 มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ PARK INN PRIBALTIYSKAYA
3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน PARK INN PRIBALTIYSKAYA
4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส
5 มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ DELTA
6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 24-30 ส.ค. 62 57,900 12,900 จอง
จอง
วันที่ 14-20 ก.ย. 62 56,900 11,900 จอง
จอง
วันที่ 05-11 ต.ค. 62 56,900 10,900 จอง
จอง
วันที่ 23-29 ต.ค. 62 56,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 09-15 พ.ย. 62 54,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 16-22 พ.ย. 62 54,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 04-10 ธ.ค. 62 54,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 11-17 ธ.ค. 62 54,900 9,900 จอง
จอง
วันที่ 28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 69,900 9,900 จอง
จอง