ทัวร์จอร์แดน The Mystic of Jordan

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ 1901855
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ จอร์แดน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ
  • ชมภูเขาเนโบ
  • โบสถ์อนุสรณ์โมเสส
  • ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
  • เมืองเพตรา
  • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์
  • ทะเลแดง
  • ล่องเรือท้องกระจก
  • ทะเลทรายวาดิรัม
  • ทะเลเดดซี