ทัวร์ญี่ปุ่น (ปีใหม่63) ฮอกไกโด WINTER มันส์ หนาว มาก

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,900
รหัสทัวร์ 1901742
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  • ภูเขาไฟโชวะ
  • กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
  • คลองโอตารุ
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • ฮัลโหล คิตตี้
  • มิตชุยเอ้าทเล็ตส์
  • ศาลเจ้าฮอกไกโด
  • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ