ทัวร์พม่า ไหว้พร บุญใหญ่

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 1901471
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์กาบาเอ
  • พระนอนตาหวาน
  • วัดงาทัตจี
  • มหาวิชยเจดีย์
  • มหาเจดีย์ชเวดากอง
  • เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
  • เทพกระซิบ
  • วัดบารมี
  • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40)-เจดีย์กาบาเอ-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี- มหาวิชยเจดีย์-มหาเจดีย์ชเวดากองBEST WESTERN GREEN HILL
2เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดบารมี-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-09 มิถุนายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
15-16 มิถุนายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
22-23 มิถุนายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
29-30 มิถุนายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
05-06 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
06-07 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
12-13 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
13-14 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
19-20 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
20-21 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
26-27 กรกฎาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
02-03 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
03-04 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
11-12 สิงหาคม 25628,9991,5008,9998,999จอง
จอง
16-17 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
17-18 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
23-24 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
24-25 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
30-31 สิงหาคม 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
31 สิงหาคม - 01 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
06-07 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
07-08 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
13-14 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
14-15 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
20-21 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
21-22 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
27-28 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง
28-29 กันยายน 25627,9991,5007,9997,999จอง
จอง