ทัวร์พม่า บุญรักษา

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,555
รหัสทัวร์ 1901466
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์ชเวดากอง
  • พระนอนตาหวาน
  • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
  • พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ
  • วัดพระเขี้ยวแก้ว
  • วัดบารมี
  • เจดีย์กาบาเอ
  • ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง (FD251 : 07.15-08.35 ) -วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel
2 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง (FD254 : 17.30 – 19.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15มิ.ย.-16มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
16มิ.ย.-17มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
22มิ.ย.-23มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
23มิ.ย.-24มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
29มิ.ย.-30มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
30มิ.ย.-31มิ.ย. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
06ก.ค.-07ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
07ก.ค.-08ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
13ก.ค.-14ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
14ก.ค.-15ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
20ก.ค.-21ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
21ก.ค.-22ก.ค. 62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
27ก.ค.-28ก.ค. 62 6,999 1,500 6,999 6,999 จอง
จอง
28ก.ค.-29ก.ค. 62 6,999 1,500 6,999 6,999 จอง
จอง
03ส.ค.-04ส.ค.62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
04ส.ค.-05ส.ค.62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
10ส.ค.-11ส.ค.62 6,555 1,500 6,555 6,555 จอง
จอง
11ส.ค.-12ส.ค.62 6,999 1,500 6,999 6,999 จอง
จอง