fbpx

ทัวร์จีน SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,900
รหัสทัวร์ 1901249
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
  • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
  • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  • อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอางต่างๆมากมาย