ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,900
รหัสทัวร์ 1901120
สายการบิน Austrian Airlines
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
  • บราติสลาวา – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
  • ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
  • อินส์บรูค – ฮัลสตัท – หมู่บ้านกรินซิ่ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพ
2เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
3บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
4บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
5ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
6เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
7ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
8อินส์บรูค – ฮัลสตัท – หมู่บ้านกรินซิ่ง - เวียนนา – สนามบิน
9กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 Sep - 30 Jul 201953,9007,900053,90053,900จอง
จอง
07 - 14 Oct 201955,9007,900055,90055,900จอง
จอง
21 - 28 Oct 201955,9007,900055,90055,900จอง
จอง
04 - 11 Nov 201952,9007,900052,90052,900จอง
จอง