ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า ซู่ซ่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ 1901113
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นารา -วัดโทไดจิ –เกียวโต –ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -ชงชาแบบญี่ปุ่น
  • ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
  • ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
  • EXPO CITY -อิออน มอลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1สนามบินดอนเมือง
2สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
3อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
4ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าอิคุตะ) - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - EXPO CITY - อิออน มอลล์
5สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 16 Jun 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
19 - 23 Jun 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
26 - 30 Jun 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
03 - 07 Jul 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
10 - 14 Jul 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
12 - 16 Jul 201923,9007,900023,90022,900จอง
จอง
19 - 23 Jul 201923,9007,900023,90022,900จอง
จอง
26 - 30 Jul 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
31 Jul - 04 Aug 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
08 - 12 Aug 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
14 - 18 Aug 201924,9007,900024,90023,900จอง
จอง
21 - 25 Aug 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
28 Aug - 01 Sep 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
04 - 08 Sep 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
11 - 15 Sep 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
18 - 22 Sep 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
25 - 29 Sep 201922,9007,900022,90021,900จอง
จอง
02 - 06 Oct 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
04 - 08 Oct 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
10 - 14 Oct 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
11 - 15 Oct 201927,9007,900027,90026,900จอง
จอง
16 - 20 Oct 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง
19 - 23 Oct 201926,9007,900026,90025,900จอง
จอง