ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 1900905
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
  • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
  • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
  • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต