ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 1900847
สายการบิน Nok Scoot
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • ชมหินรูปพระเศียรราชินี ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน
  • ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง
  • พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
  • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Wi-Fi on Bus