ทัวร์พม่าไหว้พระ เสริมบารมี

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,900
รหัสทัวร์ 1900711
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
  • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
  • บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
  • พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์