ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ทำบุญ ไหว้พระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 1900706
สายการบิน Bangkok Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
  • สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
  • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
  • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์