ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวแมวกวัก

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,900
รหัสทัวร์ 1900552
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยี่ยมชม ศาลเจ้าฮาโกเน่
  • เยือนภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • สวนดอกไม้โออิชิ ปาร์ค
  • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ
  • ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี